Vioxx – Coraz Więcej Poszkodowanych

Ciągle zwracają się do nas osoby poszkodowane w związku z przyjmowanie leku VIOXX. Kancelaria przygotowuje kolejne pozwy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share