Warsztaty Dotyczące Pzp Dla Sidir

Jej wystąpienie poświęcone było zagadnieniom tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie prawo zamówień publicznych. Warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share