Wykład Prof. Macieja Mataczyńskiego Na Konferencji W Wiedniu

Przedmiotem konferencji było przedstawienie rezultatów ośmioletniego projektu zmierzającego do ujednolicenia europejskiego prawa spółek (European Model Company Act, EMCA). Konferencja zgromadziła ponad stu uczestników, w tym najważniejszych przedstawicieli nauki prawa spółek z uczelni europejskich i amerykańskich. 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share