Wykład Prof. UAM dr hab. Tomasza Sójka dla pracowników UKNF

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójki – Partner Zarządzający Kancelarią S&M przeprowadził w dniu 20 stycznia 2014 r. wykład na temat „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej”, dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share