PARTNERZY KANCELARII NA X JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE KATEDR PRAWA HANDLOWEGO W RZESZOWIE

Prof. Tomasz Sójka wygłosił referat dotyczący wykonywania praw z akcji zapisanych na rachunku zbiorczym,  prof. Maciej Mataczyński zaprezentował wykład pt. Kilka uwag w kwestii wprowadzenia w prawie polskim monistycznego systemu zarządzania spółką akcyjną, a dr Jacek Dybiński prelekcję  pt. Kodeks spółek handlowych A.D. 2025? Kilka uwag o ewolucji i reformowaniu prawa spółek oraz recepcji instytucji obcego prawa spółek do prawa krajowego.
_x000D_
 
_x000D_
Więcej informacji na temat zjazdu: http://www.zjazdkatedr.pl/index.php
_x000D_
 

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share