Wypowiedź Aleksandra Raczyńskiego W Wtk Poznań

Dnia 27 sierpnia 2012r. Dr Aleksander
Raczyński wystąpił przed kamerami poznańskiej telewizji WTK. W głównym wydaniu
Pulsu Dnia Mecenas wypowiedział się na temat warunków, jakie należy spełnić,
aby wpisać potencjalnego dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Wystąpienie
odnosiło się do aktualnych działań Zarządu Transportu Miejskiego, który
rozpoczął akcję wpisywania dłużników do rzeczonego Rejestru.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share