Wypowiedź Aleksandra Raczyńskiego w WTK Poznań

Dnia 27 sierpnia 2012r. Dr Aleksander Raczyński wystąpił przed kamerami poznańskiej telewizji WTK. W głównym wydaniu Pulsu Dnia Mecenas wypowiedział się na temat warunków, jakie należy spełnić, aby wpisać potencjalnego dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Wystąpienie odnosiło się do aktualnych działań Zarządu Transportu Miejskiego, który rozpoczął akcję wpisywania dłużników do rzeczonego Rejestru.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share