Wypowiedź mec. Przemysława Maciaka w Głosie Wielkopolskim

 

_x000D_

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego została zamieszczona wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka odnośnie pozwów zbiorowych:

_x000D_

Pozew zbiorowy musi być przygotowany z dużą dokładnością – tłumaczy mec. Przemysław Maciak, adwokat z Poznania. – To skomplikowane sprawy. Ale barierą nie są same formalności. Chodzi raczej o to, że niewiele spraw nadaje się do dochodzenia grupowego. Katalog podmiotów, które mogą składać pozwy zbiorowe jest faktycznie ograniczony. Przykładowo wyłączone zostało dochodzenie wszelkich roszczeń o ochronę dóbr osobistych, a w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności umownej z instrumentu tego nie mogą skorzystać ani przedsiębiorcy, ani pracownicy.

_x000D_

 

_x000D_

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/303493,przepisy-pozwy-zbiorowe-nie-takie-latwe-jak-zapowiadano,id,t.html

_x000D_

 

_x000D_

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share