Mec. Orlicki Na Spotkaniu Naukowym W Hamburgu

W dniu 4 lipca 2013r. w Hamburgu odbyło się polsko-niemieckie spotkanie naukowe zorganizowane przez Versicherngswissenschaftlicher Verein in Hamburg, na którym na zaproszenie dyrektora Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UHH prof. Dr Roberta Koch, LL.M, wystąpił dr hab. Marcin Orlicki, by przedstawić polską branżę ubezpieczeniową oraz trendy rozwoju polskiego prawa ubezpieczeniowego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share