ARTYKUŁ MEC. JOANNY MATCZUK I MEC. MAGDALENY MICHALSKIEJ W RZECZPOSPOLITEJ

Artykuł mec. Joanny Matczuk i mec. Magdaleny Michalskiej z Kancelarii SMM Legal poświęcony tematyce prawnych aspektów linkowania w świetle najnowszego wyroku TSUE „Legalne linkowanie?” ukazał się w styczniowym wydaniu Rzeczpospolitej (11.01.2017).

Publikacja porusza niezwykle istotny problem, analizując możliwość wystąpienia odpowiedzialności po stronie m.in. podmiotu profesjonalnego z tytułu naruszenia praw autorskich poprzez linkowanie. W artykule zostało przedstawione stanowisko TSUE w tej sprawie. Publikacja prezentuje także linię orzeczniczą polskich sądów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jurysdykcji unijnej.

Zapraszamy do lektury artykułu: //www.rp.pl/Opinie/301119985-Linkowanie-a-prawo-autorskie.html#ap-1

Wróć