DR HAB. RAFAŁ SIKORSKI EKSPERTEM NA ZAGRANICZNYCH KONFERENCJACH W USA I W INDIACH

W dniach 23-24 marca 2017 r. Partner kancelarii SMM Legal – dr hab. Rafał Sikorski uczestniczył jako ekspert w seminarium poświęconemu roszczeniom przysługującym uprawnionym z patentów.

Wydarzenie miało miejsce na Uniwersytecie Arizona w Phoenix w ramach międzynarodowego projektu poświęconego ochronie praw patentowych International Patent Remedies for Complex Products (INPRECOMP) i było kontynuacją jesiennego warsztatu, który miał miejsce w King’s College w Londynie. Seminarium miało międzynarodowy charakter – jego uczestnikami byli przedstawiciele nauki prawa, sędziowie oraz praktycy ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Chin, Japonii, Korei Południowej i Indii. Na przełomie roku 2017/2018 nakładem Cambridge University Press ukaże się publikacja będąca efektem w/w warsztatów, poświęcona problematyce roszczeń patentowych.

Ponadto w dniach 25-26 marca 2017 r. Szef Departamentu własności intelektualnej SMM Legal dr hab. Rafał Sikorski dzięki nowoczesnym środkom komunikacji na odległość uczestniczył również w konferencji na Uniwersytecie National Law University of India w Bangalore, gdzie zaprezentowany został jego wykład pt. Patent Law Injunctions in EU Law. Uczestnikami konferencji byli m.in. sędziowie Sądu Najwyższego w Indiach oraz przedstawiciele tamtejszych uniwersytetów. 

Wróć