HABILITACJA MEC. RAFAŁA SIKORSKIEGO

Dnia 19 listopada 2013r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mec. Rafał Sikorski uzyskał stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Prawnych.

Wróć