KLUCZOWY ETAP FUZJI PKN ORLEN I GRUPY LOTOS - WNIOSEK KONCENTRACYJNY W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

3 lipca 2019 r. PKN ORLEN zgłosił Komisji Europejskiej zamiar przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A. Wielomiesięczny proces przygotowania zgłoszenia od strony prawnej prowadził zespół kilkudziesięciu prawników SMM Legal. Kieruje nim Partner Zarządzający prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński.

Planowane połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS uznawane jest za największą fuzję w historii polskiej gospodarki. Jej celem jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym. Zgodę na połączenie obu firm musi wyrazić Komisja Europejska, która zbada, czy w efekcie koncentracji nie dojdzie do zaburzenia konkurencji rynkowej. To najważniejszy moment fuzji poprzedzony działaniami prenotyfikacyjnymi, które trwały ponad 1,5 roku.

- PKN ORLEN i Grupa LOTOS działają na wielu rynkach wspólnych. Naszym celem jest przekonanie Komisji Europejskiej, że zaproponowany model transakcji spowoduje, że fuzja będzie zgodna z prawem konkurencji – podsumowuje kierujący zespołem obsługującym ten proces prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający kancelarii SMM Legal.

Podczas złożenia wniosku w Brukseli Klienta wspierał zespół SMM Legal. - Jesteśmy dumni, że aktywnie i wielowymiarowo uczestniczymy w tak istotnej transakcji dla polskiej gospodarki – podkreśla drugi z Partnerów Zarządzających, adwokat Przemysław Maciak. – Nad sprawą pracuje interdyscyplinarny zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach. Wybór SMM Legal jako kompleksowego doradcy w tym procesie potwierdza, że posiadamy wszechstronne kompetencje oraz wysokiej klasy specjalistów, którzy nie boją się trudnych wyzwań – dodaje.

Złożony w środę 3 lipca wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Przy zgłoszeniu fuzji do Komisji Europejskiej kancelaria SMM Legal działała w konsorcjum z dwoma brukselskimi kancelariami EUCLID i GIDE.

Wcześniej informowaliśmy o nawiązaniu współpracy z PKN Orlen i zakresie usług SMM Legal w tej historycznej transakcji.

Wróć