KOLEJNY INNOWACYJNY PROGRAM NCBR ZE WSPARCIEM SMM LEGAL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do programu „Magazynowanie Wodoru”. Jest to kolejne, po programie „Bloki 200+”, innowacyjne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie PCP (ang. pre-commercial procurement), które zostało przygotowane przez NCBR przy wsparciu zespołu SMM Legal.

Celem programu jest uzyskanie innowacyjnej technologii magazynowania wodoru, przy umożliwieniu wykonawcom jak największej swobody w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Projekt jest realizowany w formule problem-driven research, zgodnie z którą zamawiający nie określa ściśle przedmiotu zamówienia, ale sam problem, który przedstawia do rozwiązania wykonawcom. Dzięki tej formule w postepowaniu mogą uczestniczyć wszelkie podmioty, które mają pomysł na rozwiązanie postawionego przed nimi zadania, niezależnie od sposobu w jaki do niego dojdą, co prowadzi do większej konkurencyjności postępowania i innowacyjności rozwiązań.

Wróć