MEC. SÓJKA NA KONFERENCJI W LUKSEMBURGU

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka - Partner Zarządzający Kancelarią w dniach 14-16 Maja 2014 r. brał udział w 31 Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego w Luksemburgu. W trakcie konferencji poruszane zostały kwestie nadużyć na rynku finansowym w ujęciu transgranicznym oraz najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.

Wróć