Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mec. Sikorskiego

Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną „Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej”

w ramach XII edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską
na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r.

Więcej informacji:

//tnij.org/hbivkzv

Wróć