Nagroda Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego Dla Mec. Sikorskiego

w ramach XII edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską
na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r.

Więcej informacji:

http://tnij.org/hbivkzv

Limitations raise questions. We provide answers.
Share