NOWA PUBLIKACJA WSPÓŁAUTORSTWA DR HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO

Konfederacja Lewiatan – Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w podsumowaniu niedawno zakończonej, realizowanej w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Konkurencyjność Arbitrażu" konferencji pt. „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian” wydało publikację naukową pod redakcją dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz pod tym samym tytułem.

Jednym z autorów jest Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski. Publikacja stanowi analizę polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczącego sądownictwa polubownego.

Wróć