NOWY PARTNER I SZEF DEPARTAMENTU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W KANCELARII

Od maja do grona partnerów Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński dołączył dr Jędrzej Bujny.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów z sektora administracji publicznej i w kierowaniu zespołem obsługującym podmioty funkcjonujące w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów oraz w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii. Członek zespołu badawczego realizującego projekt badawczy N N110 140936 pn. Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Ekspert prawny projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA) realizowanego (w ramach Priorytetu V PO KL – Dobre rządzenie) w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki (MG) (Lider Projektu) a Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM).

W kancelarii nadzorować będzie prace departamentu prawa administracyjnego, w skład którego wchodzą również r.pr. Aldona Górska, Aleksandra Ratyna, która obecnie oczekuje na wpis na listę radców prawnych oraz Adrian Rycerski.

Wróć