Nowy Partner I Szef Departamentu Prawa Administracyjnego W Kancelarii

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów oraz w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii. Członek zespołu badawczego realizującego projekt badawczy N N110 140936 pn. Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Ekspert prawny projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA) realizowanego (w ramach Priorytetu V PO KL – Dobre rządzenie) w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki (MG) (Lider Projektu) a Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM).

W kancelarii nadzorować będzie prace departamentu prawa administracyjnego, w skład którego wchodzą również r.pr. Aldona Górska, Aleksandra Ratyna, która obecnie oczekuje na wpis na listę radców prawnych oraz Adrian Rycerski.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share