Prof. Maciej Mataczyński na konferencji w Katowicach

Dnia 30 września 2014 r., w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia nr 650/2012 w ramach konferencji poświęconej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Wróć