PKN ORLEN S.A. OGŁOSIŁ WEZWANIE NA SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH AKCJI ENERGA S.A.

21 września PKN ORLEN S.A. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. przez pozostałych akcjonariuszy tej spółki. SMM Legal pod kierunkiem Partnera Zarządzającego prof. UAM dr hab. Macieja Mataczyńskiego kompleksowo wspiera projekt od strony prawnej.

Nasz zespół prawa korporacyjnego kontynuuje wsparcie PKN ORLEN S.A. w procesie ukierunkowanym na przejęcie kontroli kapitałowej nad ENREGA S.A.

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (tzw. wezwanie delistujące).

– Wsparliśmy Klienta w opracowaniu treści wezwania oraz w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej – wyjaśnia radca prawny SMM Legal Tomasz Jaranowski. – Nasza pomoc objęła też sprawy związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez Klienta – dodaje.

Nad sprawą po stronie kancelarii pracują także m.in. Adrian Rycerski oraz Aleksandra Rudnicka.

Przypominamy, że prawnicy SMM Legal zapewniali również wsparcie w ramach poprzedniego wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN S.A. do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A.

Wróć