PKN ORLEN S.A. PODWYŻSZYŁ UDZIAŁ W KAPITALE ENERGA S.A.

30 listopada 2020 r. nastąpiło rozliczenie ogłoszonego przez PKN ORLEN S.A. wezwania na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji ENERGA S.A. przez pozostałych akcjonariuszy tej spółki. Zespół prawa korporacyjnego SMM Legal kolejny raz kompleksowo zabezpieczył projekt Klienta od strony prawnej.

Transakcja odbywała się w ramach tzw. wezwania delistującego. Zostało ono ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji PKN ORLEN S.A. został właścicielem ponad 90% ogólnej liczby głosów w ENERGA S.A.

Pracami naszego zespołu kierował Partner Zarządzający SMM Legal prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński. W projekt zaangażowany był także mecenas Tomasz Jaranowski. Doradztwo prawne obejmowało między innymi opracowanie treści wezwania oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do jego skutecznego przeprowadzenia.

Prawnicy SMM Legal wspierali również PKN ORLEN S.A. w ramach wcześniejszego nabycia ponad 80 % akcji ENERGA S.A.

Wróć