Obsługa koncernu branży FMCG

Departament Prawa Korporacyjnego i Fuzji i Przejęć kierowany przez dr Tomasza Sójkę doradza jednemu z wiodących krajowych dystrybutorów FMCG w zakresie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także nabycia udziałów innej spółki z branży.

Ostatnio zespół M&A został zaangażowany w doradztwo dla notowanej na GPW spółki w zakresie konfliktu pomiędzy akcjonariuszami innej spółki publicznej, w tym także podważania uchwał WZA.

Wróć