Obsługa Koncernu Branży Fmcg

Departament Prawa Korporacyjnego i Fuzji i Przejęć kierowany przez dr Tomasza Sójkę doradza jednemu z wiodących krajowych dystrybutorów FMCG w
zakresie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także nabycia
udziałów innej spółki z branży.

Ostatnio zespół M&A został zaangażowany w
doradztwo dla notowanej na GPW spółki w zakresie konfliktu pomiędzy
akcjonariuszami innej spółki publicznej, w tym także podważania uchwał WZA.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share