PROF. RAFAŁ SIKORSKI I DZIAŁ IP SMM LEGAL NA KONFERENCJI PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE

24 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Prawo własności intelektualnej – konkurencja – nowe technologie”. Jednym z jej prelegentów był partner SMM Legal kierujący zespołem prawa własności intelektualnej i konkurencji kancelarii – prof. UAM dr hab. adw. Rafał Sikorski.

Konferencja była współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, którego prezesem jest prof. Sikorski. Przedmiotem obrad były zagadnienia z dziedziny prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, jak również problemy związane z rozwojem nowych technologii i ich wpływ na prawo własności intelektualnej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz praktycy. Prof. Sikorski wygłosił referat na temat licencjonowania patentów na warunkach FRAND w kontekście aktualnego rozwoju technologii 5G. W konferencji udział wzięli również członkowie zespołu prawa własności intelektualnej i konkurencji SMM Legal.

Wróć