PROF. RAFAŁ SIKORSKI NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PATENTOWEJ W MONACHIUM

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski wystąpił z wykładem „Global convergence of approaches towards injunctive relief in patent law: achieving flexibility via different legal tools” na międzynarodowej konferencji patentowej „Injunctions and flexibility in patent law” w Monachium.

Wydarzenia organizowane było przez Ludwig Maximilian University of Munich oraz skupiło grono doświadczonych specjalistów – naukowców i praktyków z Europy, USA i Azji.

Przedmiotem konferencji były rozważania dot. przepisów prawa patentowego w różnych porządkach prawnych.

- Roszczenia o zaniechanie tradycyjnie w wielu państwach były uwzględniane przez sądy niemal automatycznie w razie stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej – mówi Profesor Rafał Sikorski z SMM Legal.

- W ostatnich latach jednak przede wszystkim na gruncie sporów patentowych dostrzeżono, że uprawnieni wykorzystują te roszczenia dla uzyskania w trakcie negocjacji opłat licencyjnych znacznie przekraczających wartości chronionych rozwiązań. Trolle patentowe, patent assertion entities czy patentowi korsarze (privateers) to podmioty, którym często odmawia się ochrony w postaci nakazu zaniechania stosowania rozwiązania chronionego patentem – tłumaczy ekspert.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o tych aktualnych zagadnieniach i sporach dotyczących własności intelektualnej.

Podsumowanie konferencji na stronie University of Munich.

Wróć