PROF. SÓJKA O REFORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka na prośbę Dziennika Gazety Prawnej oraz jej portalu  prawnik.pl skomentował szeroko kwestię reformy przepisów dotyczących papierów wartościowych. W swojej opinii prof. Sójka stwierdził, że gdyby mógł zmienić jeden przepis, byłby to art. 169 kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się on do papierów wartościowych.

Więcej o kwestii reformy papierów wartościowych można przeczytać na stronie www.prawnik.pl

//www.prawnik.pl/opinie/artykuly/795648,prof-sojka-konieczna-jest-reforma-przepisow-dotyczacych-papierow-wartosciowych.html

Wróć