PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA STAŁA SIĘ FAKTEM. PROF. TOMASZ SÓJKA W ŚCISŁYM GRONIE JEJ TWÓRCÓW

Zakończył się proces legislacyjny wprowadzający do polskiego porządku prawnego Prostą Spółkę Akcyjną. W ścisłym gronie ekspertów opracowujących ten projekt był prof. Tomasz Sójka – Partner Założyciel SMM Legal. W pracach merytorycznych na wcześniejszych etapach uczestniczył również prof. Maciej Mataczyński oraz prawnicy z zespołu Prawa spółek naszej kancelarii.

Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, głównie środowisk startupowych. Jej celem jest kompleksowe uproszczenie zbyt sztywnych i skomplikowanych ram organizacyjnych proponowanych przez dotychczas dostępne rozwiązania prawne. Jej twórcy połączyli w jednej formie korzystne elementy spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, proponując zupełnie nowy elastyczny sposób działalności.

– P.S.A. wpisuje się w europejski trend tworzenia narzędzi z myślą o potrzebach współczesnych innowacyjnych przedsiębiorców – mówi prof. Tomasz Sójka, Partner Założyciel SMM Legal. – Ten projekt nie rozwiązuje jeszcze wszystkich bolączek, ale ma szansę stanowić długo oczekiwany impuls modernizacyjny dla polskiego prawa spółek handlowych – dodaje.

– Prawnicy SMM Legal, którzy pracowali przy projekcie P.S.A., dowodzą, że dopiero połączenie wiedzy akademickiej z biznesową codziennością i znajomością potrzeb przedsiębiorców przynosi skuteczne efekty – dopowiada prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający SMM Legal. – Prawdziwym egzaminem dla nowych przepisów będzie właśnie praktyka – podsumowuje.

Wróć