SMM LEGAL WSPIERA ENERGĘ W NEGOCJACJACH UGODOWYCH Z FARMAMI WIATROWYMI

Energa – Obrót S.A. zawarła kolejną ugodę z jedną z pozwanych we wrześniu 2017 r. farm wiatrowych. W trakcie negocjacji klienta wspierał zespół ekspertów SMM Legal koordynowany przez adw. dra Pawła Łąckiego oraz r. pr. Patrycję Starczewską.

Spór dotyczył nieważności ramowych umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów. Strony rozwiązały go w sposób polubowny, uznając współpracę za definitywnie zakończoną.  

– To piąta ugoda zawarta przez Energa – Obrót S.A. z pozwanymi farmami wiatrowymi – mówi mec. Patrycja Starczewska kierująca departamentem prawa procesowego SMM Legal. – Dołożyliśmy wszelkich starań, aby warunki, na jakich ją zawarto, były satysfakcjonujące dla klienta. Przed nami kolejne negocjacje, bo projekt jest długofalowy i wymaga od nas indywidualnej analizy każdego przypadku – dodaje.

Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi już około 42% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych. Zespół specjalistów SMM Legal wspiera klienta od samego początku w całym procesie związanym z nieważnością ramowych umów sprzedaży. Kancelaria doradza także w negocjacjach z kolejnymi kontrahentami, nie wykluczając zawarcia następnych ugód. Niezależnie toczą się postępowania przed sądami powszechnymi.

Wróć