SUKCES SMM LEGAL PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Mecenas Patrycja Starczewska z SMM Legal reprezentująca jednego z największych polskich operatorów przesyłowych wygrywa w Sądzie Najwyższym.

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne o następującej treści: Czy osobie, której nieruchomość została wskutek zasiedzenia obciążona służebnością odpowiadającą treścią służebności przesyłu przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności za okres sprzed zasiedzenia?

Sąd Najwyższy, po przeprowadzeniu rozprawy, powziął uchwałę (III CZP 77/16), w myśl której:  Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie, podzielając tym samym argumentację mecenas Starczewskiej. Uchwała ta ma istotne znaczenie dla spraw przesyłowych, albowiem zamyka wątpliwości, które mogły się wyłaniać w orzecznictwie sądowym na powyższym tle.

Link do treści uchwały: //www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemID=842&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2016

 

Wróć