„WPŁYW SYSTEMU PATENTU JEDNOLITEGO NA SYTUACJĘ PRAWNĄ PODMIOTÓW W POLSCE”

Dnia 3 października br. Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski wziął udział w debacie naukowej pt. „Wpływ systemu patentu jednolitego na sytuację prawną podmiotów w Polsce”, która odbywa się w ramach konferencji organizowanej przez katedrę Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Wróć