WSPÓŁPRACUJEMY Z UNIWERSYTETEM SWPS! STARTUJE PROJEKT „PRAWO, BIZNES I TY”

Projekt edukacyjny „Prawo, Biznes i Ty” ma pomóc studentom prawa Uniwersytetu SWPS poznać realne oczekiwania rynku i w świadomy sposób projektować swoją karierę prawniczą. Pierwszą wspólną aktywnością było wystąpienie Partnera Zarządzającego SMM Legal mec. Przemysława Maciaka „Śmierć kancelarii prawniczych.”

Różnorodność zaplanowanych inicjatyw ma służyć popularyzacji praktycznego i wszechstronnego wykorzystania prawa w środowisku biznesowym. W ramach projektu będą odbywały się wykłady otwarte, warsztaty, spotkania z praktykami oraz konkurs stażowy. Każda inicjatywa oraz cały proces rekrutacji na praktyki zostały zaplanowane tak, aby udział w nich stawał się benefitem i pobudzał w studentach twórcze myślenie. 

– Nasza pozycja na rynku usług prawnych potwierdza, że umiemy skutecznie reagować na potrzeby biznesu. Teraz chcemy także rozwijać swoją markę jako pracodawca – mówi adwokat Przemysław Maciak, Partner Zarządzający SMM Legal.

– Kreatywne i krytyczne myślenie o prawie w biznesie to trudna, ale niezbędna umiejętność, aby odnaleźć się na rynku pracy – komentuje Maciak. – Dajemy dziś realną szansę młodym adeptom prawa na skonfrontowanie wiedzy ze studiów z rzeczywistością biznesową – dodaje.

O sile SMM Legal od lat stanowi interdyscyplinarny zespół ekspertów różnych dziedzin prawa. To często pasjonaci swoich specjalizacji rozwijający różne ścieżki prawniczej kariery.  Wielu z nich łączy pracę biznesową z akademicką.

- Chcemy pokazać studentom, że pasja może być kluczem do rozwoju własnego talentu – wyjaśnia dr Tomasz Lewandowski, także wykładowca i koordynator kierunku Prawo na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. – Zależy nam, aby w efekcie wspólnych działań Wydziału i SMM Legal studenci potrafili nie tylko w przemyślany sposób budować swoją karierę prawniczą, ale zyskali też kompetencje prawne i biznesowe – dodaje.

SMM Legal objęło oficjalnym patronatem kierunek Prawo na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Kadrę naukową Wydziału poza mec. Tomaszem Lewandowskim buduje także dwóch innych prawników kancelarii – mec. Marcin Czarnecki oraz dr Paweł Łącki.

Wróć