WYKŁAD MEC. SIKORSKIEGO NA KONFERENCJI W CEDZYNIE K/KIELC

Dnia 16 września br. dr hab. Rafał Sikorski wygłaszał w Cedzynie k/ Kielc wykład pt. „Zastosowanie zasobów patentowych w procesie transferu Technologii” w ramach 33 Seminarium Naukowego Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie.

Wróć