WYKŁAD PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO NA KONFERENCJI W WIEDNIU

W dniach 10-11 września 2015 r. w Wiedniu, na Wirtschaft Universität odbyła się konferencja zorganizowana przez wiedeński Wirtschaft Universität i European Company and Financial Law Review. Podczas konferencji prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. General Meetings in European Model Company Act from the perspective of Polish law.

Przedmiotem konferencji było przedstawienie rezultatów ośmioletniego projektu zmierzającego do ujednolicenia europejskiego prawa spółek (European Model Company Act, EMCA). Konferencja zgromadziła ponad stu uczestników, w tym najważniejszych przedstawicieli nauki prawa spółek z uczelni europejskich i amerykańskich. 

Wróć