Antitrust Compliance

Kancelaria przygotowuje politykę Antitrust
Compliance
oraz prowadzi szkolenia dla jednego z wiodących podmiotów w
branży petrochemicznej.  Projektem kieruje partner kancelarii dr Rafał
Sikorski.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share