Dr Marcin Orlicki Dołączył Do Departamentu Prawa Ubezpieczeń


Do Departamentu Prawa Ubezpieczeń naszej kancelarii
kierowanego przez dr Aleksandra Raczyńskiego, dołączył od dnia 1 X 2011 roku dr Marcin Orlicki, uznawany za jednego z
najlepszych w Polsce specjalistów od prawa ubezpieczeń. Tym samym zespół
kierowany przez mecenasów Orlickiego i Raczyńskiego stał się jednym z
niekwestionowanych liderów na rynku ubezpieczeń w kraju.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share