Adrian Rycerski – Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzenia obligatariuszy, a także dopuszczalność dochodzenia na podstawie art. 189 k.p.c. ich nieważności.

https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=154398

Limitations raise questions. We provide answers.
Share