Specjaliści Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Doradcą W Jednej Z Najważniejszych Transakcji Sektora Telekomunikacyjnego W 2015 Roku

Transakcja ta była jedną z największych tego typu transakcji w ramach polskiego sektora telekomunikacyjnego w ostatnim czasie.

Proces nabycia udziałów w TK Telekom sp. z o.o. składał się z 4 etapów:

  1. badania due diligence zakończonego przygotowaniem raportu,
  2. doradztwa związanego z przygotowaniem oferty,
  3. wsparcia w procesie negocjacji treści umowy i innych dokumentów transakcyjnych,
  4. wsparcia w procesie uzyskania wymaganych zgód na koncentrację przedsiębiorstw.

Wartość nabycia udziałów wynosiła 221 mln PLN, natomiast wartość finansowania wynosiła 400 mln PLN.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share