Dr Hab. Rafał Sikorski W Londynie W Ramach Międzynarodowego Projektu Inprecomp Dot. Roszczeń

Problematyka panelu koordynowanego przez Mec. Sikorskiego dotyczyła konkretnie roszczeń o zaniechanie naruszeń patentu. Był to pierwszy z dwóch międzynarodowych warsztatów, w których wzięło udział ponad dwudziestu akademickich ekspertów z 12 krajów Europy, Ameryki i Azji. Drugi z warsztatów odbędzie się w Sandra Day O'Connor College of Law na Uniwersytecie Stanowym Arizona w dniach 23-24.III.2017 r. a efektem zakończonych prac będzie publikacja naukowa podsumowująca różnorodność punktów widzenia, teorii oraz praktycznych zasad doktrynalnych mogących mieć wpływ na przyszły kształt roszczeń dot. ochrony patentowej w kontekście globalnym.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share