WYPOWIEDŹ MECENASA ARTURA MARCINKOWSKIEGO W WTK

Podsumował on sytuację studentów i wykładowców poznańskiej wyższej szkoły Kadry Dla Europy, która pobierając czesne nie realizuje programu studiów ani nie wypłaca wynagrodzeń swoim wykładowcom. Mec. Marcinkowski wskazał możliwość dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych na drodze sądowej np. za pomocą pozwu zbiorowego. Wskazał też, że w przedstawionej w reportażu sytuacji mogło dojść do zaistnienia znamion przestępstwa oszustwa.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Materiał jest dostępny pod poniższym adresem:

_x000D_
_x000D_

http://wtk.pl/video-id-28957-puls_dnia_z_piatku_4_listopada

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share