Prawo Instrumentów Finansowych Z Działem Dot.Obligacji Autorstwa Partnera Smm Legal Prof.Uam Dra Hab.T. Sójki Już Na Rynku

To pierwsze w Polsce kompleksowe i systemowe omówienie unormowania i problematyki klasycznych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych na rynku kapitałowym. Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo, w tym sądów krajowych, zagranicznych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, a przede wszystkim najnowsze unormowania prawa rynku kapitałowego UE, zarówno stosowanego bezpośrednio, jak i podlegającego wdrożeniu do prawa polskiego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share