Habilitacja Mec. Tomasza Sójki

Dnia 19 marca 2013r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mec. Tomasz Sójka
uzyskał stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Prawnych.  

Limitations raise questions. We provide answers.
Share