WYKŁAD DR SIKORSKIEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM RP W WARSZAWIE

W_x000D_
dniu 19 marca 2013r. Szef Departamentu prawa własności intelektualnej dr Rafał_x000D_
Sikorski na zaproszenie Urzędu Patentowego RP wygłosił w siedzibie Urzędu_x000D_
Patentowego RP w Warszawie wykład pt.: „Zasoby patentowe (patent pools)._x000D_
Ocena funkcjonowania z perspektywy prawa konkurencji”
. W ramach spotkania_x000D_
poruszone zostały między innymi zagadnienia dot. powstawania zasobów_x000D_
patentowych, udostępniania technologii zgromadzonej w zasobach patentowych oraz_x000D_
wymogów licencjonowania na zasadach FRAND. W szkoleniu brali udział pracownicy_x000D_
Urzędu Patentowego RP, przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, w tym_x000D_
rzecznicy patentowi, radcowie prawni oraz adwokaci, a także pracownicy innych_x000D_
urzędów centralnych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share