Kancelaria Zakończyła Spór Przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym

Zespół kierowany przez dra Aleksandra Raczyńskiego zakończył z sukcesem postępowanie arbitrażowe przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlu (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu. Postępowanie arbitrażowe toczyło się w Zurychu w oparciu o prawo szwajcarskie. Przedmiotem sporu były wzajemne rozliczenia stron wynikające z kontraktu zawartego pomiędzy podmiotami z Polski i Niemiec. Kancelaria Sójka & Maciak reprezentowała w sprawie wiodącego polskiego producenta maszyn i urządzeń dla przemysłu stoczniowego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share