Konferencja „Aktualne Problemy Ubezpieczeń Komunikacyjnych”

Aleksander Raczyński wygłosił referat podczas konferencji „Aktualne Problemy Ubezpieczeń Komunikacyjnych” zorganizowanej w Poznaniu w dniu 18 stycznia 2007r. przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Polską Izbę Ubezpieczeń i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share