Małe firmy narzekają na biurokrację

Najgorzej oceniana jest współpraca z ZUS, jednak nastąpiła tu już znacząca poprawa. Nieznacznie pogorszyła się ocena pracy urzędów skarbowych i urzędów pracy.
            Rok 2006 był udany dla małych i średnich przedsiębiorstw – wynika z siódmej już edycji badań PKPP Lewiatan “Monitoring kondycji sektora MSP 2007”. Blisko połowa z nich zwiększyła przychody ze sprzedaży i zyski, a tylko co dwudziesta stwierdza, że jej udziały w rynku spadły. Mniej firm niż w 2005 r. odczuło wzrost liczby konkurentów.
            Małe i średnie firmy korzystają z dobrej koniunktury, ale w swym rozwoju koncentrują się na planach krótkookresowych. Nie planują długookresowo, ponieważ postrzegają ramy prawne, w których działają, za nieprzewidywalne, niestabilne, a tym samym podnoszące ryzyko działalności gospodarczej.
            W dalszym ciągu zbyt wysoki jest odsetek MSP oceniających negatywnie sposób obsługiwania firm przez pracowników urzędów. Ponownie najgorzej oceniana przez MSP jest współpraca z ZUS (33,2 proc. złych ocen), jednak nastąpiła tu już znacząca poprawa.
            Ciągle zdarzają się kontrole prowadzone w firmie w tym samym czasie przez różne instytucje kontrolne. W 2006 r. taka sytuacja miała miejsce w 5,8 proc. firm, czyli w 22 proc. kontrolowanych w ciągu roku przez dwie lub więcej instytucji przedsiębiorstwach.
            Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje małych i średnich firm dotyczącym inwestycji są długotrwałe i uciążliwe procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę. Raport pokazuje, że szefowie małych i średnich firm musieli poświęcać załatwianiu administracyjnych formalności więcej czasu niż w roku poprzednim.
            Z badań “Monitoring kondycji sektora MSP” wynika, że w latach 2001-2007 bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nie zmieniły się. Są to przede wszystkim: zła jakość prawa podatkowego, koszty stosowania prawa podatkowego, nieelastyczne prawo pracy, uciążliwe procedury administracyjne, przewlekłość procesów w sądach gospodarczych. Przedsiębiorcy krytykują nadmiar regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej, a także obsługę małych i średnich firm, która ich zdaniem jest niezadowalająca.
            Ochrona z licznymi wyjątkami – komentarz apl. adwokackiego Patryka Filipiaka z kancelarii Sójka & Maciak Adwokaci Sp.k.
            Zgodnie z ustawą nie można w jednej firmie prowadzić więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Jest jednak szereg wyjątków, których zastosowanie w części zależy od decyzji urzędników. Na ominięcie tego zakazu pozwalają także inne regulacje. W przypadku firm zatrudniających do 250 pracowników wszystkie kontrole w ciągu roku nie mogą trwać dłużej niż 4 tygodnie, a w przypadku podmiotów większych – 8 tygodni. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymienia jednak osiem rodzajów przedsiębiorstw, których powyższe zakazy nie dotyczą. Istotnym utrudnieniem prowadzenia działalności gospodarczej jest też przedłużające się i kosztowne prowadzenie postępowań sądowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share