Mec. Mataczyński Najlepszy W Wielkopolsce Wg Forbesa

Dodać należy, że wśród tegorocznych nominacji znalazło się również nazwisko innego partnera kancelarii – dra hab. Rafała Sikorskiego, a tytuł Profesjonalisty Forbesa w 2013 r. trafił do rąk kolejnego Partnera Zarządzającego kancelarii – prof. UAM dra hab. Tomasza Sójki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share