Mec. Mataczyński W Zespole Ekspertów Działających Przy Ministrze Skarbu Państwa

Ich rolą będzie doradzanie ministrowi przy prowadzeniu polityki właścicielskiej wobec spółek Skarbu Państwa oraz zapewnienie merytorycznego wsparcia przy budowie spójnej i transparentnej polityki nadzoru i zarządzania aktywami Skarbu Państwa. Prof. Mataczyński komentując niniejsze wydarzenie podsumował, że to ważny krok zbliżający świat nauki, biznesu i administracji oraz wyraził nadzieję, że będzie to forum wymiany idei oraz wypracowywania coraz lepszych technicznych rozwiązań i standardów nadzoru, które będą mogły być jednolicie stosowane do zarządu majątkiem będącym pod kontrolą państwa.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 16 października 2014 r.

http://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/28766,Wybitni-naukowcy-w-gronie-doradcow-ministra-skarbu.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share