Mec. Sikorski prelegentem na konferencji Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Konferencja zorganizowana pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości, odbyła się w dniu 18 września 2014 r. w Warszawie. Dr hab. Rafał Sikorski przedstawił zagadnienia dot. zdatności arbitrażowej oraz właściwości sądu polubownego.

_x000D_
_x000D_

 http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/diagnoza

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share